•  

Parafia Polskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy

 

Parafia Polskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego została erygowana w 1925 roku. Kościół znajduje się w Bydgoszczy przy ulicy J. J. Śniadeckich 36, a proboszczem parafii jest ks. dziek. dr Tadeusz Urban.

Nasza parafia należy do Kościoła Polskokatolickiego, który (jako Polski Narodowy Kościół Katolicki) został zorganizowany w okresie niewoli w XIX wieku przez emigrantów polskich w USA, w obronie przed wynarodowieniem polskiej mowy, wiary i kultury, dla zachowania polskiej tożsamości i patriotyzmu.

Msze Święte:

 • w niedziele i uroczystości o godz. 10:30,
 • w święta i uroczystości zniesione o godz. 17:00,
 • w dni powszednie (wtorek, czwartek, sobota)
  o godz. 17:00.

Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie przed niedzielną Mszą Świętą.

 

Wszelkie zmiany stałego porządku mszy św. i nabożeństw są zamieszczone w aktualnych ogłoszeniach parafialnych.

Ogólna spowiedź sakramentalna odbywa się w I i III niedzielę miesiąca oraz w uroczystości.

 

Posługę sakramentalną chorym niesiemy w każdą
I sobotę miesiąca od godz. 9:00.

Biuro parafialne z reguły jest czynne od poniedziałku do piątku od 11:00 do 13:00.

Nabożeństwa okresowe po mszach św.:img_04

 • Eucharystyczne w każdą I niedzielę miesiąca i I czwartek miesiąca;
 • ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w każdy I piątek miesiąca;
 • do Matki Bożej w każdą I sobotę miesiąca;
 • Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu (o godzinie 17:00);
 • Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu;
 • Nabożeństwo Majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny;
 • Nabożeństwa Czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa;
 • Nabożeństwo Różańcowe (w październiku).

Parafia Polskokatolicka
powstanie i struktura


Jesteśmy Kościołem Katolickim i Polskim, zorganizowanym w okresie niewoli w XIX wieku przez emigrantów polskich w USA, w obronie przed wynarodowieniem polskiej mowy, wiary i kultury, dla zachowania polskiej tożsamości i patriotyzmu.

Jesteśmy Kościołem Katolickim, gdyż w oparciu o Pismo Św. i Tradycję posiadamy: katolickie zasady wiary i moralności, sakramenty święte, starokatolicką zasadę trójstopniowego Urzędu Apostolskiego (diakoni, kapłani, biskupi) oraz oddajemy cześć Bogu w katolickiej liturgii i kulcie Najświętszej Maryi Panny i Świętych.

Jesteśmy Kościołem Polskim, gdyż nasz Kościół został zorganizowany z pobudek patriotycznych, posiadamy zwierzchnią władzę w Polsce, służymy wszystkim Polakom w kraju i za granicą oraz (od 1900 r.) sprawujemy liturgię w języku polskim.

Kościół Polskokatolicki należy do rodziny Kościołów starokatolickich, zwanej Unią Utrechcką. Stąd Kościół Polskokatolicki posiada ważną Sukcesję Apostolską co oznacza, że biskupi polskokatoliccy (tak samo jak rzymskokatoliccy) zachowują historyczną ciągłość urzędu sięgającą aż do Apostołów, a wszystko co Kościół czyni w zakresie sakramentalnym i duchowym jest ważne i pożyteczne dla wiernych.

Najwyższą władzą jest Synod Ogólnopolski składający się z duchownych i świeckich, który wybiera biskupów i zwierzchnika Kościoła na pięcioletnią kadencję. Stąd wynika odpowiedzialność także świeckich za Kościół. Obecnie Kościół dzieli się na trzy diecezje: warszawską, wrocławską i krakowsko-częstochowską. Diecezje dzielą się na dekanaty, a te na parafie. Parafia w Bydgoszczy należy do diecezji warszawskiej i wchodzi w skład dekanatu pomorsko-warmińskiego. Parafia została erygowana w roku 1925, a pierwszym proboszczem był ks. Stanisław Zawadzki. Od 1986 roku proboszczem jest ks. dr Tadeusz Urban.

W roku 1998 rozpoczął się dialog z Kościołem Rzymskokatolickim, którego celem jest zbliżenie, a w dalszej perspektywie – zjednoczenie obu Kościołów.

W roku 2000 Kościół podpisał z Kościołem Rzymskokatolickim oraz Kościołami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej (z wyjątkiem Kościoła Baptystów) Deklarację o ważności Chrztu Świętego.

Kościół Polskokatolicki
różnice wobec Kościoła Rzymskokatolickiego:


1. Kościół nie podlega jurysdykcji Watykanu.

2. Podstawowym dokumentem doktrynalnym Kościoła jest Deklaracja Utrechcka Biskupów Starokatolickich z roku 1898, która jest oparta na Piśmie Św. i Tradycji pierwszego tysiąclecia niepodzielonego Kościoła.

3. Kościół przyjmuje dwojaką formę spowiedzi: indywidualną (w konfesjonale: dzieci i młodzież do lat 18 oraz dorośli – tylko na życzenie) oraz ogólną (zbiorową), do której mogą przystępować tylko dorośli.

4. Kościół – zgodnie z nauką Jezusa „Królestwo moje nie jest z tego świata” – głosi jedynie Ewangelię, pozostawiając sprawy społeczno-polityczne świeckim.

5. Liturgia uroczystości kościelnych, aczkolwiek utożsamiana z liturgią Kościoła Rzymskokatolickiego – w Kościele Polskokatolickim odznacza się prostotą i żarliwością pierwszych chrześcijan.

6. Kościół przyjmuje zasadę dobrowolności celibatu duchownych – jako zgodną z nauką Apostołów i Tradycją Kościoła zachodniego do 1073 r.

7. Kościół uznaje ważność sakramentów św. udzielonych wiernym innych Kościołów chrześcijańskich.

8. Małżeństwo, chociaż uznawane za związek nierozerwalny, może być jednak rozwiązane w sytuacji, gdy na skutek słabości ludzkiej rozpadło się. Strona niewinna (bądź też mniej winna) rozbicia związku może ubiegać się w Sądzie Kościelnym o zezwolenie na zawarcie ponownego ślubu.

img_05Kościół Polskokatolicki nie odmawia ochrzczonym posług religijnych. W przypadku pogrzebu należy zgłosić prośbę w kancelarii tutejszej parafii lub wyraźnie zaznaczyć takie życzenie w zakładzie pogrzebowym.