Co powinno się wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Praktycznie 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został wyznaczony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który świętuje się dnia 16 listopada. Ta data, ma co roku uzmysławiać, że z brakiem tolerancji często ma kontakt sporo osób. Zasygnalizowanie do wielu instytucji publicznych, naukowców i rządów tego rodzaju jest zachęceniem do tego, by zajęli się rozwiązaniem tego sporego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy między innymi na tym, by wyeliminować nietolerancję przez nauczanie, ale też przygotowywanie licznych paneli dyskusyjnych, które mają na celu propagowanie tolerancji oraz zachęcanie do braku terroru wobec osób dyskryminowanych.

Częściej występujące zjawiska agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji, były jednym z powodów stworzenia tego rozwiązania. Zarejestrowano jednak, że to właśnie te mniejszości mają styczność z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Przejawy nietolerancji potrafią być ogromnie kłopotliwe dla osób prześladowanych, dlatego również celebrowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma alarmować o różnych aktach awantur, a także pomóc w odszukaniu głównych przyczyn pojawiania się braku akceptacji. Takie przedsięwzięcia mają stać się potrzebne do tego, żeby zrozumieć, czym tak naprawdę jest poszanowanie cudzych praw i cudzej własności, ale również wykazać to, co to jest uznanie i zaakceptowanie różnic indywidualnych. Ma także szkolić, nauczyć doceniania różnego rodzaju kultur, zrozumienia innych ludzi, a także celem tego typu czynności jest umiejętność słuchania drugiego człowieka.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - w jaki sposób obchodzono go w naszym kraju?

Generalny manifest ogłosili prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to przeciwstawiają się fizycznej i werbalnej agresji pojawiającej się z powodu homofobii oraz rasizmu, ale i też wykazują silne poparcie dla tych osób. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice poparli swoim podpisem ten manifest. Solidarność dnia 16 listopada będzie podkreślana poprzez wywieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie wielu budynków, jak powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Wyjątkowo w tęczowych barwach został podświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Zostaw komentarz